Modern Caryatid – Nuría L. Ribalta  – Copyright foto: Joan Soto

Núria López-Ribalta ha estat guardonada amb el premi: “Award for Encouragement” per els clauers masculins “Modern Caryatid” i “Cool Desire”, 2009. Pàgina web de l’exposició.

Cool Desire – Nuría L. Ribalta –   Copyright foto: Joan Soto