Nova exposició dels alumnes de LLOTJA “ENTRE-BOLS” al CC La BOBILA d’Hospitalet.

Inauguració el 31 de maig de 2011.

Veure PDF.